Hem

SVTSVT01 Teckenspråk för hörande steg 1, Övningsbok teckenspråk steg 1
SVTSVT02 Teckenspråk för hörande steg 2, Övningsbok teckenspråk steg 2

Grundbok steg 2

Övningsbok steg 1 Övningsbok steg 2

Teckenspråkslärarna på Birger Sjöberg-gymnasiet i Vänersborg har tagit fram ett läromedel för teckenspråksundervisning.

Läromedlet passar för all undervisning för nybörjare som vill lära sig teckenspråk och följer Skolverkets kursplaner SVTSVT01 och SVTSVT02.

Steg 1
Lämplig för den som undervisar eller studerar enligt Skolverkets kursplan SVTSVT01.
I teoriboken steg 1 får eleven bekanta sig med språket. Grammatik, struktur och uppbyggnad beskrivs och blandas med olika övningar. I boken hänvisas till en CD med videosekvenser som visar hur ord, meningar och berättelser tecknas. Denna CD finns på vår hemsida och kan nås från din webbläsare. CD medföljer ej boken men om du ändå behöver en egen skiva så hör av dig!
46 sidor.

I övningsboken steg 1 finns det många olika övningar där elever jobbar enskilt eller tillsammans.
74 sidor.

Steg 2
Lämplig för den som undervisar eller studerar enligt Skolverkets kursplan SVTSVT02.
I teoriboken steg 2 får eleven en djupare insikt i språkets uppbyggnad och struktur. I boken hänvisas till en CD med videosekvenser som visar hur ord, meningar och berättelser tecknas. Denna CD medföljer men finns också på vår hemsida och kan nås från din webbläsare. 37 sidor.

I övningsboken steg 2 finns det många olika övningar där elever jobbar enskilt eller tillsammans.
82 sidor.