Teckenspråk Steg 1

Välkommen till Teckenspråk Steg 1!

En bild på några händer.

Till kursmaterialet hör tre olika delar. Du behöver ha tillgång till boken, övningsboken och gärna en dator så du kan titta på denna CD som ingår i kursmaterialet.

För att du skall kunna lära dig använda och förstå teckenspråk är mycket träning nödvändig. Därför är övningsboken minst lika viktig som läroboken.

Så gör du

En bild på en CD.

Alla avsnitt som har denna markering finns på CD:n.

Välj det kapitel du vill arbeta med ovan. Därefter väljer du i menyn till vänster vilket avsnitt du vill träna/titta på.

Exempel och uppgifter följer lärobokens numrering. Klickar du på siffrorna så visas hur du ska teckna orden/meningarna/bokstäverna/sifforna.

Lycka till med studierna!