Hem

Teckenspråk för hörande steg 1, Teckenspråk för hörande steg 2, Övningsbok teckenspråk steg 1, Övningsbok teckenspråk steg 2

Grundbok steg 2

Övningsbok steg 1 Övningsbok steg 2

Teckenspråkslärarna på Birger Sjöberg-gymnasiet i Vänersborg har tagit fram ett läromedel för teckenspråksundervisning. Läromedlet passar för all undervisning för nybörjare som vill lära sig teckenspråk.

Steg 1
I teoriboken steg 1 får eleven bekanta sig med språket. Grammatik, struktur och uppbyggnad beskrivs och blandas med olika övningar. Till teoriboken finns det också en cd-skiva som innehåller filmade ord och meningar.
I övningsboken steg 1 finns det många olika övningar där elever jobbar enskilt eller tillsammans.

Steg 2
I teoriboken steg 2 får eleven en djupare insikt i språkets uppbyggnad och struktur.
I övningsboken steg 2 finns det många olika övningar där elever jobbar enskilt eller tillsammans.